Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019
Αθήνα
+10...+16° C

Ας το δούμε αλλιώς!
/
09.02.2018 16:17


Με το σημερινό άρθρο καταθέτουμε την άποψη μας για την ανασυγκρότηση του κλάδου των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, η οποία κρίνεται από όλους αναγκαία, ώστε να συνεχίσουμε ως χώρα να παράγουμε και να εξάγουμε προϊόντα.
 
Τον Φλεβάρη του 2015, είχαμε δημοσιεύσει ξανά τις απόψεις μας σχετικά με τι πρέπει να γίνει ώστε ο κλάδος των φρέσκων φρούτων και λαχανικών να αυξηθεί και να δυναμώσει περαιτέρω. Οι προτάσεις μας αυτές, παρότι έτυχαν θερμής υποδοχής από όλους τους εμπλεκόμενους με την αγροτική οικονομία, εν τούτοις λίγα πράγματα έγιναν, και έτσι σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο να συζητάμε ξανά για σχέδια και στόχους.
Το άρθρο που δημοσιεύουμε σήμερα έχει σκοπό να συμβάλει, ή καλύτερα να ξαναθυμίσει τις προτάσεις μας, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, αλλά όλον τον αγροτικό τομέα. Οι προτάσεις μας αυτές, δεν έχουν ως βάση μια «επιδοματική πολιτική» για τον αγροτικό τομέα, αλλά βλέπουν το όλο θέμα «αλλιώς»!

ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΔΟΜΕΣ
Ως πρώτο, αλλά ουσιαστικό βήμα, για την εφαρμογή μιας άλλης αντίληψης για τον κλάδο των φρέσκων φρούτων είναι η δημιουργία μίας και μοναδικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, η οποία θα αναγνωρίζεται ως ο μοναδικός και θεσμοθετημένος επίσημος συνομιλητής της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν την παραγωγή-συσκευασία-διανομή- προβολή, των φρέσκων φρούτων και λαχανικών.
Για την καλύτερη λειτουργία της, η Διεπαγγελματική Οργάνωση θα πρέπει να δημιουργήσει διευθύνσεις ανά ομάδα προϊόντων, όπως πχ διεύθυνση εσπεριδοειδών, κηπευτικών, πυρηνόκαρπων κλπ.
Όσον αφορά τα άλλα αγροτικά προϊόντα, κοντά στις υπάρχουσες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που έχουμε σήμερα, όπως είναι του λαδιού, της ελιάς, του κρασιού, του κρέατος κ.ά, θα πρέπει να δημιουργηθούν και για όλα τα άλλα προϊόντα, όπου δεν υπάρχουν. Με άλλα λόγια κάθε κλάδος θα πρέπει να έχει μια και μοναδική Διεπαγγελματική Οργάνωση.
Τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, θα αποτελούν το ανώτατο και μοναδικό όργανο του αγροτικού χώρου, και η γενική συνέλευση αυτού του οργάνου θα εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και το προεδρείο της, με το οποίο θα μπορεί να συνεργάζεται η εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Έτσι είναι πιθανόν, να εξαλειφτεί ο πολυκερματισμός της εκπροσώπησης που υπάρχει σήμερα στον αγροτικό κλάδο.
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
1. Για να παράγει κάποιος, αγροτικά προϊόντα, θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος παραγωγού αγροτικών προϊόντων».
Για τους ήδη υπάρχοντας παραγωγούς, η «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» θα πρέπει να δοθεί άμεσα, με κάποιες προϋποθέσεις όμως, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να είναι και η παρακολούθηση κάποιων επιμορφωτικών σεμιναρίων.
Για όσους θέλουν να ασκήσουν μελλοντικά το επάγγελμα του παραγωγού τροφίμων, θα πρέπει να παρακολουθήσουν έναν ανάλογο κύκλο μαθημάτων με αυτόν που γίνεται σήμερα να τους νέους αγρότες, διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών.
Να σημειώσουμε εδώ, ότι η «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος παραγωγού αγροτικών προϊόντων» είναι ουσιαστική, και δεν είναι αυτό που ισχύει σήμερα, δηλαδή μια απλή εγγραφή στο μητρώο αγροτών των παραγωγών μας.
Εμείς προτείνουμε εκπαίδευση και καταγραφή, και όχι μια απλή καταγραφή όσων έχουν ένα χωράφι και το καλλιεργούν.
Επιπλέον, δεν πρέπει να συγχέεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη που υπάρχει σήμερα, και έχει να κάνει με τα διάφορα επιδόματα. Μπορεί, δηλαδή, κάποιος να έχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά να μην είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Το αντίθετο δεν θα μπορεί όμως να ισχύει, να είναι δηλαδή κάποιος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης χωρίς να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Εκτιμούμε ότι με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ο παραγωγικός τομέας θα εκσυγχρονιστεί, και η πολιτεία θα ασκήσει ουσιαστική αγροτική πολιτική.
2. Η ανάπτυξη της συλλογικότητας είναι ο σοβαρός στόχος, καθώς πάνω σε αυτό θα αναπτυχθεί το νέο μοντέλο της αγροτικής παραγωγής μας.
Προτείνουμε λοιπόν, οποιαδήποτε αγροτική πολιτική που θα θέλει να ασκήσει η εκάστοτε κυβέρνηση, είτε αυτή αφορά επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, έρευνα, ή ό,τι άλλο μέτρο έχει ως στόχο την ανάπτυξη, θα πρέπει να διαχέεται μέσα από τις ομάδες παραγωγών, ή όπως αλλιώς θέλουμε να ονομάσουμε αυτές τις νέες μορφές συλλογικότητας που πρέπει να αναπτυχθούν.
Σε αυτή την νέα εποχή, ο μικρός και μεμονωμένος παραγωγός για να μπορεί να ωφελείται από διάφορα προγράμματα ή να λαμβάνει ακόμα τις τυχόν αποζημιώσεις του, θα πρέπει να συνεργάζεται με μια ομάδα παραγωγών, ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος παραγωγός.
Εδώ βέβαια γεννάται το ερώτημα, πώς μπορούμε να φτάσουμε γρήγορα και χωρίς κλυδωνισμούς στις νέες αυτές συλλογικές μορφές.
Κατά την άποψη μας, πολύ εύκολα εάν εφαρμοστεί η παρακάτω πρόταση:

Να δοθούν φορολογικά κίνητρα στους παραγωγούς που παραδίδουν την παραγωγή τους στις ομάδες παραγωγών, ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή συλλογικότητας υπάρχει, όπως Α.Ε.Σ, πολυμετοχικές εταιρείες κ.ά.
Συγκεκριμένα, προτείνουμε οι παραγωγοί που παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στις οργανώσεις παραγωγών να έχουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή ο οποίος να είναι της τάξης του 13% περίπου. Να σημειώσουμε εδώ, ότι η πρόταση αυτή δεν είναι καινούργια, αλλά έχει διατυπωθεί από τις σελίδες του περιοδικού μας εδώ και 5 χρόνια, και έχει υιοθετηθεί από το σύνολο του αγροτικού κόσμου, αλλά και από πολλά πολιτικά κόμματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
Ένα ακόμα σημαντικό θέμα που πρέπει να το δούμε με «άλλη ματιά» είναι αυτό της συσκευασίας, της διαλογής αλλά και της διακίνησης των προϊόντων. Αυτή την στιγμή μπορεί να υπάρχει το μητρώο εμπόρων, αλλά αυτό από μόνο του, δεν μπορεί να βελτιώσει την εικόνα των προϊόντων που διακινούμε. Έτσι επιβάλλεται να γίνουν άμεσα τα παρακάτω:

 •    Να ορισθούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν τα συσκευαστήρια, όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις, αλλά και την στελέχωση τους, για να πάρουν άδεια συσκευασίας και διακίνησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Απαραίτητη προϋπόθεση, εκτός των άλλων, θα πρέπει να είναι ο ορισμός του υπεύθυνου ποιότητας, με ανάλογη μόρφωση και εκπαίδευση.
 •    Ακόμα πρέπει να γίνουν αυστηρότερες οι προδιαγραφές ποιότητας των προϊόντων που διακινούνται, και οι προδιαγραφές αυτές, θα πρέπει να καθοριστούν από την ανάλογη διεύθυνση της Διεπαγγελματικής των Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών. Οι προδιαγραφές αυτές θα ορίζουν τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι καρποί για να συγκομιστούν, να συσκευαστούν αλλά και να διακινηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τους υπάρχοντας διεθνείς κανονισμούς, και βελτιώνοντας αυτούς εάν χρειαστεί.
 •   Άμεσος έλεγχος σε όλα τα συσκευαστήρια, που έχουν εγγραφεί στο μητρώο συσκευαστών και εμπόρων, για να διαπιστωθεί εάν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με βάση την νέα αντίληψη του χώρου.

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ
Πρέπει να καθοριστούν προϋποθέσεις, για την άσκηση του χονδρεμπορικού επαγγέλματος. Σε αυτές τις προϋποθέσεις θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την υλικοτεχνική υποδομή που θα πρέπει να διαθέτει ένα κατάστημα χονδρεμπορίου, αλλά και για το ελάχιστο εκπαιδευμένο προσωπικό που πρέπει να προσλάβει.
Με άλλα λόγια, θα ισχύει και για τους χονδρέμπορους, ό,τι ισχύει και για τους συσκευαστές-διακινητές.
Ακόμα, πρέπει να απαγορευτεί η συσκευασία και η ανασυσκευασία των προϊόντων μέσα στους χώρους των λαχαναγορών και να μην δίδονται τέτοιες άδειες.

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
Αναφορικά με το λιανεμπόριο, πρέπει να αλλάξουν άμεσα τα εξής;
 • Να επανεξεταστούν τα κριτήρια για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του λιανοπωλητή φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει, εκτός των άλλων, να παρακολουθήσει ένα κύκλο μαθημάτων, σε θέματα, που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των τροφίμων, να μάθει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τον τρόπο συντήρησης, κλπ. Η εκπαίδευση αυτή αφορά όλους τους λιανοπωλητές είτε αυτοί είναι πωλητές λαϊκών αγορών, είτε μανάβηδες, ή ακόμα και αλυσίδες s/m. Στην περίπτωση των αλυσίδων, για να λειτουργήσουν το τμήμα της μαναβικής τους, θα πρέπει να έχουν προσωπικό με ανάλογη εκπαίδευση, όπως συμβαίνει σήμερα στα κρεοπωλεία.
 •  Να οριστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό που πρέπει να έχει ένα στεγασμένο κατάστημα πώλησης φρούτων και λαχανικών.
 •   Να καταργηθεί ο διαχωρισμός στις λαϊκές αγορές της παραγωγικής και εμπορικής άδειας. Οι άδειες να ομογενοποιηθούν και να εφαρμοστεί η έννοια του «πωλητή λαϊκής αγοράς», ο οποίος θα μπορεί να πουλάει προϊόντα δικής του παραγωγής, ή και να αγοράζει από τρίτους.
 •   Η άδεια πώλησης σε πλανόδιους ή σε στέκια να δίνεται με φειδώ, και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα πουλούν προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας και όχι εισαγόμενα.

Η ΕΡΕΥΝΑ
Τα ερευνητικά κέντρα του ΕΘΙΑΓΕ, παρά το γεγονός ότι διατηρούν μια αξιόλογη ακίνητη περιουσία σε γη, σε κτηριακές εγκαταστάσεις, και σε ανθρώπινο δυναμικό, με την υπάρχουσα δομή λειτουργίας τους δεν έχουν προσφέρει να αναμενόμενα.
Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, λοιπόν, ο ρόλος του ΕΘΙΑΓΕ και να γίνουν «κέντρα εφαρμοσμένης έρευνας». Σε αυτά τα κέντρα θα δοκιμάζονται πριν κυκλοφορήσουν όλα τα νέα αγροτικά προϊόντα, όπως σπόροι, νέες ποικιλίες δένδρων, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, αλλά και μηχανήματα. Τα κέντρα αυτά, όταν ολοκληρώσουν τα δοκιμαστικά τους πειράματα, θα εκδίδουν τα συμπεράσματα τους, και έτσι το προϊόν θα αποκτά κύρος, και παράλληλα θα προστατεύονται οι παραγωγοί μας από διάφορες «υποσχέσεις».
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει το ΕΘΙΑΓΕ να «αποκρατικοποιηθεί», και να συμμετέχουν στη διοίκηση τους αλλά και στα έξοδα λειτουργίας, ιδιώτες επενδυτές, αλλά και διάφορα συλλογικά σχήματα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Πρέπει και ο ΕΛΓΑ να αποκτήσει νέα δομή, σε αυτό το νέο αγροτικό περιβάλλον που προτείνουμε. Συγκεκριμένα, να δημιουργηθούν ταμεία ανά Περιφέρεια και οι αποζημιώσεις από την καταστροφή μιας σοδειάς να δίνονται από αυτά τα ταμεία, με βάση τα αποθέματα τους. Δηλαδή η περιφέρεια της Κρήτης να έχει τον δικό της ΕΛΓΑ, η Μακεδονία τον δικό της, και κ.ο.α.
Ακόμα θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον παραγωγό να ορίζει αυτός τι θα ασφαλίσει στον ΕΛΓΑ, και ποια ασφαλιστική κλίμακα θα διαλέξει.
Επίσης να εφαρμοστούν άμεσα οι Ευρωπαϊκές οδηγίες, ώστε να μπουν και ιδιωτικές εταιρείες στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής..

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θεωρούμε ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την παραγωγή και θα πρέπει όσοι ασχολούνται με αυτό να εφαρμόζουν τους κανόνες που προβλέπονται. Ορισμένα αλλαγές που πρέπει να γίνουν άμεσα σε αυτόν τον τομέα είναι:
 •    Να δημιουργηθούν μητρικές φυτείες στα κύρια προϊόντα μας και μόνο από αυτές να πρέπει να παίρνουν τα μπόλια τους οι φυτωριακές μονάδες για την δημιουργία των νέων δένδρων.
 •     Οι καινούργιες ποικιλίες που φτάνουν στην χώρα μας, πρέπει να ελέγχονται ποιο αυστηρά για τυχόν μολυσματικές ασθένειες, και να εκπονηθεί σχέδιο άμεσης δράσης για την προστασία του φυτικού μας κεφαλαίου όταν διαπιστώνεται ότι αυτό κινδυνεύει.
 •    Να επιδοτηθεί η αγορά των πατενταρισμένων ποικιλιών.
 •    Ο έλεγχος όλων των παραπάνω που προτείνουμε περνάει στο νέο ΕΘΙΑΓΕ.

ΠΡΟΒΟΛΗ
Όσα προγράμματα προβολής που αφορούν φρέσκα φρούτα και λαχανικά, και τα οποία χρηματοδοτούνται με Ευρωπαϊκούς ή Εθνικούς πόρους, πρέπει αυτά να εγκρίνονται πρώτα από την Διεπαγγελματική Οργάνωση των φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Το ίδιο ισχύει και για κάθε δράση που ως σκοπό έχει την προβολή γενικά των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, ώστε με αυτό τον τρόπο να υπηρετείται η προβολή μιας καθαρής εικόνας για τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά.

ΠΟΙΝΕΣ
Τα χρήματα από τις ποινές που επιβάλλονται σε παραβάσεις που αφορούν τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών να κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό, και να αποδίδονται στην Διεπαγγελματική Οργάνωση για την ανάπτυξη του κλάδου.

Τα αποτελέσματα της νέα αρχιτεκτονικής του κλάδου
Εάν θέλουμε την ανάπτυξη, και η ελληνική ύπαιθρος να αποκτήσει οικονομική ευρωστία και οι άνθρωποι σε αυτή να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, τότε πρέπει να δούμε τα πράγματα «αλλιώς».
Οι προτάσεις που καταθέτουμε με το σημερινό μας άρθρο, είναι ένας «οδικός χάρτης», που θα μας οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια μέσα από ένα δημόσιο διάλογο οι προτάσεις μας μπορούν να εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο, και σίγουρα χρειάζονται επεξεργασία για να εφαρμοστούν.
Όμως, αυτά τα προβλήματα θα λυθούν αρκεί να αποφασίσει ο κλάδος ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης.
Κλειδί σε όλα αυτά που προτείνουμε είναι η έννοια της «άδειας ασκήσεως επαγγέλματος», η οποία εάν εφαρμοστεί σωστά και σε όλους τους τομείς της αγροτικής παραγωγής, τότε μειώνουμε την εξάρτηση του αγροτικού τομέα από την εκάστοτε κυβέρνηση, και βάζουμε τις βάσεις για την ορθολογική ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τάκης Ορφανός

Σχόλια

Σχετικές Ειδήσεις

/
01.03.2019 15:11

Η υπογραφή εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Κίνας και Ισπανίας για την εξαγωγή ισπανικών σταφυλιών και οι αντίστοιχες εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί μεταξύ Ιταλίας και Νότιας Κορέας για τα ιταλικά ακτινίδια, επιβάλλουν επίσπευση των κινήσεων από τις ελληνικές Αρχές, προκειμένου να φτάσουν και τα ελληνικά προϊόντα στις Αγορές της Άπω Ανατολής.

/
21.01.2019 10:08

Το πρώτο τεύχος του 2019 βρίσκεται στα χέρια σας και με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχηθώ σε όλους τους αναγνώστες μας «Καλή χρονιά». Ας ελπίσουμε η φετινή χρονιά να σηματοδοτήσει το ξεκίνημα για μια νέα δημιουργική περίοδο σε προσωπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο.

/
04.12.2018 12:01

Εμφανώς πιο δυναμική από πέρυσι ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ελληνική παρουσία στην Έκθεση Fruit Attraction στη Μαδρίτη, μέσω του σχήματος Freskon Greece, με τον αριθμό των εταιρειών να είναι αυξημένος και να φέρνουν πίσω μαζί τους νέες επιχειρηματικές συμφωνίες.

«Χρειάζονται άμεσα κινήσεις για να ανοίξουν οι Αγορές της Άπω Ανατολής στα ελληνικά φρούτα» επισημαίνει ο Ειδικός Σύμβουλος του Incofruit-Hellas, κος Γεώργιος Πολυχρονάκης

01.03.2019 15:11


«Χρειάζονται άμεσα κινήσεις για να ανοίξουν οι Αγορές της Άπω Ανατολής στα ελληνικά φρούτα» επισημαίνει ο Ειδικός Σύμβουλος του Incofruit-Hellas, κος Γεώργιος Πολυχρονάκης

Μπολζάνο: Μία μέρα στους πιο διάσημους μηλεώνες της Ευρώπης

21.01.2019 09:48


Ταξιδέψαμε στους οπωρώνες μήλων του Μπολζάνο της Ιταλίας και σας παρουσιάζουμε όσα είδαμε και όσα μας περιέγραψαν τεχνικά Στελέχη της παραγωγής. Τοπία εντυπωσιακά, οργάνωση άψογη, αλλά και μία οικονομική πραγματικότητα όχι και τόσο ιδανική για όλους, αποτυπώνονται στο οδοιπορικό που ακολουθεί…

Ας το δούμε αλλιώς!
/
09.02.2018 16:17


Με το σημερινό άρθρο καταθέτουμε την άποψη μας για την ανασυγκρότηση του κλάδου των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, η οποία κρίνεται από όλους αναγκαία, ώστε να συνεχίσουμε ως χώρα να παράγουμε και να εξάγουμε προϊόντα.
 
Τον Φλεβάρη του 2015, είχαμε δημοσιεύσει ξανά τις απόψεις μας σχετικά με τι πρέπει να γίνει ώστε ο κλάδος των φρέσκων φρούτων και λαχανικών να αυξηθεί και να δυναμώσει περαιτέρω. Οι προτάσεις μας αυτές, παρότι έτυχαν θερμής υποδοχής από όλους τους εμπλεκόμενους με την αγροτική οικονομία, εν τούτοις λίγα πράγματα έγιναν, και έτσι σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο να συζητάμε ξανά για σχέδια και στόχους.
Το άρθρο που δημοσιεύουμε σήμερα έχει σκοπό να συμβάλει, ή καλύτερα να ξαναθυμίσει τις προτάσεις μας, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, αλλά όλον τον αγροτικό τομέα. Οι προτάσεις μας αυτές, δεν έχουν ως βάση μια «επιδοματική πολιτική» για τον αγροτικό τομέα, αλλά βλέπουν το όλο θέμα «αλλιώς»!

ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΔΟΜΕΣ
Ως πρώτο, αλλά ουσιαστικό βήμα, για την εφαρμογή μιας άλλης αντίληψης για τον κλάδο των φρέσκων φρούτων είναι η δημιουργία μίας και μοναδικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, η οποία θα αναγνωρίζεται ως ο μοναδικός και θεσμοθετημένος επίσημος συνομιλητής της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν την παραγωγή-συσκευασία-διανομή- προβολή, των φρέσκων φρούτων και λαχανικών.
Για την καλύτερη λειτουργία της, η Διεπαγγελματική Οργάνωση θα πρέπει να δημιουργήσει διευθύνσεις ανά ομάδα προϊόντων, όπως πχ διεύθυνση εσπεριδοειδών, κηπευτικών, πυρηνόκαρπων κλπ.
Όσον αφορά τα άλλα αγροτικά προϊόντα, κοντά στις υπάρχουσες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που έχουμε σήμερα, όπως είναι του λαδιού, της ελιάς, του κρασιού, του κρέατος κ.ά, θα πρέπει να δημιουργηθούν και για όλα τα άλλα προϊόντα, όπου δεν υπάρχουν. Με άλλα λόγια κάθε κλάδος θα πρέπει να έχει μια και μοναδική Διεπαγγελματική Οργάνωση.
Τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, θα αποτελούν το ανώτατο και μοναδικό όργανο του αγροτικού χώρου, και η γενική συνέλευση αυτού του οργάνου θα εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και το προεδρείο της, με το οποίο θα μπορεί να συνεργάζεται η εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Έτσι είναι πιθανόν, να εξαλειφτεί ο πολυκερματισμός της εκπροσώπησης που υπάρχει σήμερα στον αγροτικό κλάδο.
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
1. Για να παράγει κάποιος, αγροτικά προϊόντα, θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος παραγωγού αγροτικών προϊόντων».
Για τους ήδη υπάρχοντας παραγωγούς, η «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» θα πρέπει να δοθεί άμεσα, με κάποιες προϋποθέσεις όμως, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να είναι και η παρακολούθηση κάποιων επιμορφωτικών σεμιναρίων.
Για όσους θέλουν να ασκήσουν μελλοντικά το επάγγελμα του παραγωγού τροφίμων, θα πρέπει να παρακολουθήσουν έναν ανάλογο κύκλο μαθημάτων με αυτόν που γίνεται σήμερα να τους νέους αγρότες, διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών.
Να σημειώσουμε εδώ, ότι η «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος παραγωγού αγροτικών προϊόντων» είναι ουσιαστική, και δεν είναι αυτό που ισχύει σήμερα, δηλαδή μια απλή εγγραφή στο μητρώο αγροτών των παραγωγών μας.
Εμείς προτείνουμε εκπαίδευση και καταγραφή, και όχι μια απλή καταγραφή όσων έχουν ένα χωράφι και το καλλιεργούν.
Επιπλέον, δεν πρέπει να συγχέεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη που υπάρχει σήμερα, και έχει να κάνει με τα διάφορα επιδόματα. Μπορεί, δηλαδή, κάποιος να έχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά να μην είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Το αντίθετο δεν θα μπορεί όμως να ισχύει, να είναι δηλαδή κάποιος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης χωρίς να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Εκτιμούμε ότι με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ο παραγωγικός τομέας θα εκσυγχρονιστεί, και η πολιτεία θα ασκήσει ουσιαστική αγροτική πολιτική.
2. Η ανάπτυξη της συλλογικότητας είναι ο σοβαρός στόχος, καθώς πάνω σε αυτό θα αναπτυχθεί το νέο μοντέλο της αγροτικής παραγωγής μας.
Προτείνουμε λοιπόν, οποιαδήποτε αγροτική πολιτική που θα θέλει να ασκήσει η εκάστοτε κυβέρνηση, είτε αυτή αφορά επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, έρευνα, ή ό,τι άλλο μέτρο έχει ως στόχο την ανάπτυξη, θα πρέπει να διαχέεται μέσα από τις ομάδες παραγωγών, ή όπως αλλιώς θέλουμε να ονομάσουμε αυτές τις νέες μορφές συλλογικότητας που πρέπει να αναπτυχθούν.
Σε αυτή την νέα εποχή, ο μικρός και μεμονωμένος παραγωγός για να μπορεί να ωφελείται από διάφορα προγράμματα ή να λαμβάνει ακόμα τις τυχόν αποζημιώσεις του, θα πρέπει να συνεργάζεται με μια ομάδα παραγωγών, ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος παραγωγός.
Εδώ βέβαια γεννάται το ερώτημα, πώς μπορούμε να φτάσουμε γρήγορα και χωρίς κλυδωνισμούς στις νέες αυτές συλλογικές μορφές.
Κατά την άποψη μας, πολύ εύκολα εάν εφαρμοστεί η παρακάτω πρόταση:

Να δοθούν φορολογικά κίνητρα στους παραγωγούς που παραδίδουν την παραγωγή τους στις ομάδες παραγωγών, ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή συλλογικότητας υπάρχει, όπως Α.Ε.Σ, πολυμετοχικές εταιρείες κ.ά.
Συγκεκριμένα, προτείνουμε οι παραγωγοί που παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στις οργανώσεις παραγωγών να έχουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή ο οποίος να είναι της τάξης του 13% περίπου. Να σημειώσουμε εδώ, ότι η πρόταση αυτή δεν είναι καινούργια, αλλά έχει διατυπωθεί από τις σελίδες του περιοδικού μας εδώ και 5 χρόνια, και έχει υιοθετηθεί από το σύνολο του αγροτικού κόσμου, αλλά και από πολλά πολιτικά κόμματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
Ένα ακόμα σημαντικό θέμα που πρέπει να το δούμε με «άλλη ματιά» είναι αυτό της συσκευασίας, της διαλογής αλλά και της διακίνησης των προϊόντων. Αυτή την στιγμή μπορεί να υπάρχει το μητρώο εμπόρων, αλλά αυτό από μόνο του, δεν μπορεί να βελτιώσει την εικόνα των προϊόντων που διακινούμε. Έτσι επιβάλλεται να γίνουν άμεσα τα παρακάτω:

 •    Να ορισθούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν τα συσκευαστήρια, όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις, αλλά και την στελέχωση τους, για να πάρουν άδεια συσκευασίας και διακίνησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Απαραίτητη προϋπόθεση, εκτός των άλλων, θα πρέπει να είναι ο ορισμός του υπεύθυνου ποιότητας, με ανάλογη μόρφωση και εκπαίδευση.
 •    Ακόμα πρέπει να γίνουν αυστηρότερες οι προδιαγραφές ποιότητας των προϊόντων που διακινούνται, και οι προδιαγραφές αυτές, θα πρέπει να καθοριστούν από την ανάλογη διεύθυνση της Διεπαγγελματικής των Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών. Οι προδιαγραφές αυτές θα ορίζουν τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι καρποί για να συγκομιστούν, να συσκευαστούν αλλά και να διακινηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τους υπάρχοντας διεθνείς κανονισμούς, και βελτιώνοντας αυτούς εάν χρειαστεί.
 •   Άμεσος έλεγχος σε όλα τα συσκευαστήρια, που έχουν εγγραφεί στο μητρώο συσκευαστών και εμπόρων, για να διαπιστωθεί εάν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με βάση την νέα αντίληψη του χώρου.

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ
Πρέπει να καθοριστούν προϋποθέσεις, για την άσκηση του χονδρεμπορικού επαγγέλματος. Σε αυτές τις προϋποθέσεις θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την υλικοτεχνική υποδομή που θα πρέπει να διαθέτει ένα κατάστημα χονδρεμπορίου, αλλά και για το ελάχιστο εκπαιδευμένο προσωπικό που πρέπει να προσλάβει.
Με άλλα λόγια, θα ισχύει και για τους χονδρέμπορους, ό,τι ισχύει και για τους συσκευαστές-διακινητές.
Ακόμα, πρέπει να απαγορευτεί η συσκευασία και η ανασυσκευασία των προϊόντων μέσα στους χώρους των λαχαναγορών και να μην δίδονται τέτοιες άδειες.

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
Αναφορικά με το λιανεμπόριο, πρέπει να αλλάξουν άμεσα τα εξής;
 • Να επανεξεταστούν τα κριτήρια για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του λιανοπωλητή φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει, εκτός των άλλων, να παρακολουθήσει ένα κύκλο μαθημάτων, σε θέματα, που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των τροφίμων, να μάθει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τον τρόπο συντήρησης, κλπ. Η εκπαίδευση αυτή αφορά όλους τους λιανοπωλητές είτε αυτοί είναι πωλητές λαϊκών αγορών, είτε μανάβηδες, ή ακόμα και αλυσίδες s/m. Στην περίπτωση των αλυσίδων, για να λειτουργήσουν το τμήμα της μαναβικής τους, θα πρέπει να έχουν προσωπικό με ανάλογη εκπαίδευση, όπως συμβαίνει σήμερα στα κρεοπωλεία.
 •  Να οριστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό που πρέπει να έχει ένα στεγασμένο κατάστημα πώλησης φρούτων και λαχανικών.
 •   Να καταργηθεί ο διαχωρισμός στις λαϊκές αγορές της παραγωγικής και εμπορικής άδειας. Οι άδειες να ομογενοποιηθούν και να εφαρμοστεί η έννοια του «πωλητή λαϊκής αγοράς», ο οποίος θα μπορεί να πουλάει προϊόντα δικής του παραγωγής, ή και να αγοράζει από τρίτους.
 •   Η άδεια πώλησης σε πλανόδιους ή σε στέκια να δίνεται με φειδώ, και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα πουλούν προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας και όχι εισαγόμενα.

Η ΕΡΕΥΝΑ
Τα ερευνητικά κέντρα του ΕΘΙΑΓΕ, παρά το γεγονός ότι διατηρούν μια αξιόλογη ακίνητη περιουσία σε γη, σε κτηριακές εγκαταστάσεις, και σε ανθρώπινο δυναμικό, με την υπάρχουσα δομή λειτουργίας τους δεν έχουν προσφέρει να αναμενόμενα.
Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, λοιπόν, ο ρόλος του ΕΘΙΑΓΕ και να γίνουν «κέντρα εφαρμοσμένης έρευνας». Σε αυτά τα κέντρα θα δοκιμάζονται πριν κυκλοφορήσουν όλα τα νέα αγροτικά προϊόντα, όπως σπόροι, νέες ποικιλίες δένδρων, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, αλλά και μηχανήματα. Τα κέντρα αυτά, όταν ολοκληρώσουν τα δοκιμαστικά τους πειράματα, θα εκδίδουν τα συμπεράσματα τους, και έτσι το προϊόν θα αποκτά κύρος, και παράλληλα θα προστατεύονται οι παραγωγοί μας από διάφορες «υποσχέσεις».
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει το ΕΘΙΑΓΕ να «αποκρατικοποιηθεί», και να συμμετέχουν στη διοίκηση τους αλλά και στα έξοδα λειτουργίας, ιδιώτες επενδυτές, αλλά και διάφορα συλλογικά σχήματα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Πρέπει και ο ΕΛΓΑ να αποκτήσει νέα δομή, σε αυτό το νέο αγροτικό περιβάλλον που προτείνουμε. Συγκεκριμένα, να δημιουργηθούν ταμεία ανά Περιφέρεια και οι αποζημιώσεις από την καταστροφή μιας σοδειάς να δίνονται από αυτά τα ταμεία, με βάση τα αποθέματα τους. Δηλαδή η περιφέρεια της Κρήτης να έχει τον δικό της ΕΛΓΑ, η Μακεδονία τον δικό της, και κ.ο.α.
Ακόμα θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον παραγωγό να ορίζει αυτός τι θα ασφαλίσει στον ΕΛΓΑ, και ποια ασφαλιστική κλίμακα θα διαλέξει.
Επίσης να εφαρμοστούν άμεσα οι Ευρωπαϊκές οδηγίες, ώστε να μπουν και ιδιωτικές εταιρείες στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής..

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θεωρούμε ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την παραγωγή και θα πρέπει όσοι ασχολούνται με αυτό να εφαρμόζουν τους κανόνες που προβλέπονται. Ορισμένα αλλαγές που πρέπει να γίνουν άμεσα σε αυτόν τον τομέα είναι:
 •    Να δημιουργηθούν μητρικές φυτείες στα κύρια προϊόντα μας και μόνο από αυτές να πρέπει να παίρνουν τα μπόλια τους οι φυτωριακές μονάδες για την δημιουργία των νέων δένδρων.
 •     Οι καινούργιες ποικιλίες που φτάνουν στην χώρα μας, πρέπει να ελέγχονται ποιο αυστηρά για τυχόν μολυσματικές ασθένειες, και να εκπονηθεί σχέδιο άμεσης δράσης για την προστασία του φυτικού μας κεφαλαίου όταν διαπιστώνεται ότι αυτό κινδυνεύει.
 •    Να επιδοτηθεί η αγορά των πατενταρισμένων ποικιλιών.
 •    Ο έλεγχος όλων των παραπάνω που προτείνουμε περνάει στο νέο ΕΘΙΑΓΕ.

ΠΡΟΒΟΛΗ
Όσα προγράμματα προβολής που αφορούν φρέσκα φρούτα και λαχανικά, και τα οποία χρηματοδοτούνται με Ευρωπαϊκούς ή Εθνικούς πόρους, πρέπει αυτά να εγκρίνονται πρώτα από την Διεπαγγελματική Οργάνωση των φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Το ίδιο ισχύει και για κάθε δράση που ως σκοπό έχει την προβολή γενικά των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, ώστε με αυτό τον τρόπο να υπηρετείται η προβολή μιας καθαρής εικόνας για τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά.

ΠΟΙΝΕΣ
Τα χρήματα από τις ποινές που επιβάλλονται σε παραβάσεις που αφορούν τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών να κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό, και να αποδίδονται στην Διεπαγγελματική Οργάνωση για την ανάπτυξη του κλάδου.

Τα αποτελέσματα της νέα αρχιτεκτονικής του κλάδου
Εάν θέλουμε την ανάπτυξη, και η ελληνική ύπαιθρος να αποκτήσει οικονομική ευρωστία και οι άνθρωποι σε αυτή να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, τότε πρέπει να δούμε τα πράγματα «αλλιώς».
Οι προτάσεις που καταθέτουμε με το σημερινό μας άρθρο, είναι ένας «οδικός χάρτης», που θα μας οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια μέσα από ένα δημόσιο διάλογο οι προτάσεις μας μπορούν να εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο, και σίγουρα χρειάζονται επεξεργασία για να εφαρμοστούν.
Όμως, αυτά τα προβλήματα θα λυθούν αρκεί να αποφασίσει ο κλάδος ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης.
Κλειδί σε όλα αυτά που προτείνουμε είναι η έννοια της «άδειας ασκήσεως επαγγέλματος», η οποία εάν εφαρμοστεί σωστά και σε όλους τους τομείς της αγροτικής παραγωγής, τότε μειώνουμε την εξάρτηση του αγροτικού τομέα από την εκάστοτε κυβέρνηση, και βάζουμε τις βάσεις για την ορθολογική ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τάκης Ορφανός

Σχόλια

Σχετικές Ειδήσεις

«Χρειάζονται άμεσα κινήσεις για να ανοίξουν οι Αγορές της Άπω Ανατολής στα ελληνικά φρούτα» επισημαίνει ο Ειδικός Σύμβουλος του Incofruit-Hellas, κος Γεώργιος Πολυχρονάκης
Απόψεις / 01.03.2019 15:11
Καλή χρονιά!
Απόψεις / 21.01.2019 10:08
FRESKON GREECE: Επιτυχημένη η ελληνική συμμετοχή στη δέκατη Fruit Attraction
Απόψεις / 04.12.2018 12:01
Ιούνιος 2018
Αρχική
Περιοδικό
Οδηγοί
Τιμές
Νομοθεσία
Στατιστικά
Η εταιρεία
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Copyright
Επικοινωνία
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future